NMF med eget LTD-selskap i England

På oppfordring fra både lesere og NMF-medlemmer har Bike den siste tiden sett nærmere på driften og organiseringen av Norges Motorsportforbund. Vi fikk omsider tilsendt regnskapet for 2010 fra forbundet, og her kommer det frem at NMF har stiftet et datterselskap som er registrert i Storbritannia. Selskapet heter Norges Motosportforbund LTD.

Unngår norsk aksjelov
NMF har altså stiftet et datterselskap og valgt å unngå den norske aksjeloven – noe som må betegnes som noe oppsiktsvekkende, all den tid det aller meste av midler i et særforbund stammer fra offentlig støtte og medlemspenger. Man mottar altså midler fra staten i den ene omgangen og velger i neste omgang å registrere et selskap utenlands for å vri seg unna norsk aksjelov, deriblant for å unngå kravet om aksjekapitalen.

Kommunikasjonsrådgiver i Norges Idrettsforbund, Martin Hafsdal, bekrefter at dette er en uvanlig løsning i norsk idrett:
– NIF er ikke kjent med at andre særforbund har opprettet selskap registrert i utlandet. Spørsmål knyttet til dette må derfor rettes til Norges Motorsportforbund, sier han.

Skeptisk idrettsjussekspert
– Jeg ville nok vært skeptisk til forbundets løsning, uten at etableringen av NUF (LTD-selskap) alene er nok til å felle dem for noe, sier Kenneth André Leren – advokat og ekspert på idrettsjuss. Han har skrevet og bidratt til flere fagbøker innen idrettsjuss, og peker på mangelen på åpenhet ved stiftelse av et slikt selskap.
– Det er nok ikke vanlig at slike driftsselskap er NUF-basert. Årsaken til at selskapseiere velger NUF er som regel todelt: For det første unngår man krav om aksjekapital på kr. 100.000, og for det annet unngår man revisjonsplikt (dette er nå endret fra 1.5.2011, slik at enkelte AS også unngår dette), med de ekstrakostnader det medfører (25-100.000/år). Motstandere av endringene, med hensyn til revisjonsplikten, vil nok hevde at eiere har valgt NUF også for å unngå den regnskapskontroll som revisjon faktisk medfører.

Info om NUF-selskaper er langt vanskeligere å skaffe til veie, for her må man henvende seg til registeret i Storbritannia. Åpenhetsprinsippet, kritiske medlemmer og gravende journalistikk er nok nøkkelord i denne sammenhengen, legger Leren til.

Generalsekretær i NMF, Roy Wetterstad hevder, i motsetning til idrettsforbundet og eksperten på idrettsjuss, at det er vanlig med slike selskap innen idretten:
– Det er ikke uvanlig at større forbund i norsk idrett finner det formålstjenelig å håndtere en del av sin kommersielle virksomhet gjennom selskap.

Wetterstad sier følgende om bakgrunnen for at NMF har dannet et slikt selskap:
– Gjennom denne modellen vil vi få tilført kompetanse til motorsporten på fagområder som vi ellers ville ha hatt problemer med å følge opp. Meningen er at det blant annet at det skal kunne tilbys fagkompetanse innenfor området anlegg som både klubber og forbund vil kunne ha nytte av.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser