NMF kjøper bygård til 8,5 mill.

Generalsekretær Roy Wetterstad bekrefter at Norges Motorsportforbund (NMF) har betalt 8,5 millioner kroner for Nedre Storgate 42 i Drammen, og understreker at kjøpet er gjort med Forbundtingets velsignelse.

– Kjøpet finansieres gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån. For NMF vil investeringen føre til lavere driftskostnader i årene fremover og det vil styrke vår finansielle stilling betydelig at vi blir sittende på en stor verdi gjennom denne eiendommen i Drammen, sier Wetterstad til Bike.

– God utvikling
Han er ikke redd for at en slik forretningsvirksomhet skal gå utover fokuseringen på de mange tusen aktive i forbundet. Norsk idrett har tradisjoner for å holde seg unna eierskap av bygg og anlegg, men NMF velger altså en annen løsning med mer forretningsmessig fokus.

– NMF har fullt fokus på å nå de mål som er satt gjennom planer, budsjetter og andre overordnede idrettspolitiske føringer som gjelder for vår virksomhet. NMF kan vise til en svært god utvikling og på mange vesentlige områder. På årets hovedmøte i Nordic Motorsport Council var vi det eneste nordiske forbundet som kunne fremvise kurver som fremdeles peker oppover. Dette i en situasjon hvor motorsport i lys av finanskrisen opplever tilbakegang i store deler av verden, sier Wetterstad.

Har du forståelse for alle norske RR-førere som reagerer på dette kjøpet i lys av at NMF ikke kunne bruke cirka 150.000 kroner på å holde ACR godkjent for RR denne sesongen?

– Driften og utviklingen av ACR følges nøye fra NMF med basis i debatt og vedtak fra forbundstinget for en del år tilbake, hvor det bl.a. ble satt noen rammer for mye forbundet skulle eksponere seg økonomisk. Det har vært noen tunge år for å gjennomføre en snuoperasjon, og de siste årene har vi heldigvis begynt å se positive regnskapstall. Utfordringene er fremdeles mange, og det har vært viktig for oss å føre prosesser som også inkluderer lokale aktører og offentlige myndigheter.

– I 2010 bevilget NMF de 150.000 kronene som angivelig noen mener vi ikke har gjort. Det er altså ikke riktig det Bike har fått opplyst.
Det var for øvrig helt andre årsaker til at det ikke ble avholdt NM-runde i RR i 2011, noe som gjorde at den planlagte utbedringen ble utsatt. Utbedringen er nå snart ferdig utført slik at anlegget er klart for statusarrangement i 2012 dersom det er ønske om å arrangere der, sier Roy Wetterstad.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser