NMCU: Vis tålmodighet med telehiv

NMCU oppfordrer norske motorsyklister til å vente med å sende inn veifellemeldinger på teleskader og strøsand til vegvesenet har fått en fair sjanse til å rydde opp. Flere steder i landet er dette arbeidet allerede startet.

Hvis vinterskadene imidlertid ikke blir utbedret innen rimelig tid, må det selvfølgelig gis beskjed. Andre typer veifeller som ikke omfattes av vårryddingen skal meldes inn på vanlig måte via telefon 175 og veifelleskjemaet.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser