NMCU sier nei til EU-kontroll

«Statens vegvesen sier at moped og MC er nesten fire ganger så ofte innblandet i ulykker som personbiler. Derfor vil man nå se på om det skal innføres periodisk kontroll også for tohjulingene.

Når EU innførte periodisk kjøretøykontroll («EU-kontroll») valgte man å unnta motorsykler. Grunnen var at samtlige europeiske ulykkesundersøkelser viste at teknisk svikt er en helt ubetydelig faktor i MC-ulykker. Motorsykkel er et «entusiastkjøretøy» og de aller fleste motorsyklister har nødvendig teknisk kompetanse og en genuin interesse av at kjøretøyet er i teknisk perfekt stand.

Land som i dag har slik sikkerhetskontroll, deriblant Sverige, innfører nå lengre og lengre intervaller mellom kontrollene. Grunnen er rett og slett at man veldig sjelden finner feil – både fordi motorsyklene har høy teknisk kvalitet og fordi rutinemessige vedlikehold er en del av MC-kulturen.

Samtidig vet vi også at Transportøkonomisk institutt har lagt fram en rapport som viser at EU-kontroll av personbiler heller ikke har noen trafikksikkerhetsmessig effekt – særlig om man ser tiltaket i et kost/nytte-perspektiv.

Derfor blir det noe underlig at Statens vegvesen nå plutselig signaliserer et ønske om å innføre EU-kontroll for motorsykler.

Skal Vegdirektoratet få politisk og faglig støtte for dette utspillet må man kunne legge fram ubestridelige bevis på at teknisk svikt på grunn av manglende ettersyn er direkte årsak til mange MC-ulykker. Hvis ikke må ideen om EU-kontroll av motorsykler skrotes!»

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser