Neste generasjon kompressormotor fra Kawasaki?

Kawasaki har søkt patent for det som kan være neste generasjon kompressormotor. Patent-tegningen viser en 4-sylindret kompressormatet enhet med to injektorer pr sylinder: Den ene konvensjonelt plassert i innsugskanalen, den andre med direkte innsprøyting i forbrenningskammeret. Direkte innsprøyting er ikke nytt – det har vært brukt siden 50-tallet på biler, men det er kun i det siste at mc-produsenter har begynt å eksperimentere med det.

Det er vanskelig å få direkte insprøyting til å fungere på høye turtall og det kan være det som er årsaken til at Kawasaki velger et system med doble dyser. Direkte insprøyting bidrar til å kjøle forbrenningskammeret, noe som reduserer muligheten for tenningsbank eller unormal forbrenning.Det er også lettere å sørge for at motoren får en presist tilmålt mengde drivstoff. Men – ingen fordel uten ulempe: Tradisjonell plassering av EFI-dysen hjelper å rense ventilene og hindre akkumulering av karbon. Drivstoff som sprøytes inn i innsugskanalen har også en liten kjøleeffekt på toppen, selv om den er minimal.
Denne lille nedkjøling fører også til at temperaturen på inngående bensin/luft blanding blir litt redusert, noe som i sin tur gjør at blandingen blir tettere og motoren får mer oksygen. Med begge systemer på plass bør alle fordelene være intakte og ulempene eliminert.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser