Nå må vi roe oss ned!

Vi har sakset denne fra NMCU.org og det enste vi kan si er: LYTT TIL HVA DE SIER

NMCU har tidligere i sommer oppfordret både vegmyndigheter og media til å roe seg ned, og ikke male en viss person på veggen selv om ulykkesutviklingen i første halvår tilsynelatende gikk feil vei. For det første er tallmaterialet så lite at selv én ekstra ulykke gir store prosentvise utslag. Dernest er det altfor tidlig å si at 2020 blir et «versting-år» basert på tall pr 1.juli. Det er mye av sesong igjen, og ingen vet hvor året ender før det ferdig. Vi står fortsatt ved disse synspunktene.
Ikke desto mindre har andre halvår begynt like dårlig som første halvår sluttet. Bare det siste døgnet har ytterligere én motorsyklist omkommet, og to blitt hardt skadd.

Vi kjenner ikke alle omstendigheter rundt disse ulykkene, men det har åpenbart vært mye energi involvert når utfallet blir så alvorlig. Energien i et kollisjonsøyeblikk bestemmes i stor grad av farten. (Red: F= 1/2mV2 – kraften øker med kvadratet av fartsøkningen!!)
Og farten – i alle fall vår egen fart – er vi selv herre over. Vi kan ikke lære alle bo-bilister å slippe køen forbi, vi kan ikke bli kvitt alle søndagskjørerne, eller hva det nå måtte være som hindrer oss i komme fram slik vi vil. Men når vi kjører ut på egenhånd, gjerne i en sving, og oftest i en venstresving, uten verken bobiler, søndagskjørere eller elger involvert, da er det utelukkende våre egne ferdigheter som svikter. Da har vi kjørt fortere enn ferdighetene tillater.

To muligheter:
-Da har vi to muligheter, påpekte NMCUs styreleder Odd Terje Døvik til VG tidligere i sommer: -Enten senke farten, eller øke ferdighetene. Helst begge deler, slik at vi skaffer oss litt ekstra margin om noe uforutsett skulle skje. Oppfordringen står ved lag: -Nå må vi roe oss ned, sier Odd Terje Døvik. -Vi må ta inn over oss at det uansett skyld eller årsak er vi som får støyten om noe går galt. Redusert fart reduserer risikoen for å kjøre ut, og reduserer energioverførselen dersom vi likevel er uheldige. Det handler ikke om å eliminere risiko, men om å håndtere den best mulig, avslutter en engasjert styreleder.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser