Motorsyklister får parkere i Roald Amundsens gate

NMCU har mottatt følgende bekreftelse fra Bymiljøetaten i Oslo:

Oslo Kommune ved Bymiljøetaten bekrefter tillatelse for Norsk Motorcykkel Union NMCU på vegne av motorsyklistene til gjennomføring av MC-samlinger i Roald Amundsens gate mellom Stortingsgata og Karl Johans gate. Tidspunkt for arrangementene er onsdager i tidsrommet 16.00 – 23.00 f.o.m. mars måned 2018 t.o.m. oktober måned 2018. Kjøring må begrenses til et minimum. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å kjøre eller parkere på gressarealer, kun kjørevei skal benyttes.

Det er nå å håpe at flest mulig motorsyklister i Oslo og omegn griper muligheten og benytter seg av denne populære parkeringen på onsdagskveldene. Hvis man følger retningslinjene, vil sjansen være større for at tillatelsen vil bli fornyet.