Motorsyklister er tryggere bilførere

Det britiske forsikringsselskapet Equity Red Star har undersøkt 200 millioner forsikringstilfeller mellom 2007-2012, og har kommet frem til at motorsyklister er sikrere bilførere enn ikke-motorsyklister. Det er 23 prosent mindre trolig at en motorsyklist trenger å benytte sin bilforsikring enn en bilfører uten motorsykkelførerkort.

Selv da ERS justerte tallene for forskjeller i gjennomsnittsalder, var motorsyklister 21 prosent mindre utsatt . Resultatet viste også at det er 20 prosent mindre sannsynlig at en motorsyklist kommer til å benytte forsikringen for personskader.

– En motorsyklist kan bak rattet på en bil anses å være 23 prosent mindre utsatt, sier Rob Clark, kjøretøyansvarlig hos Equity Red Star.


Statistikken ble presentert for Department for Transport i London. Hva mener du om resultatet av undersøkelsen? 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser