Motorsyklister bedre på teori enn bilister

Det store britiske forsikringsselskapet Carole Nash har foretatt undersøkelsen i forbindelse med 80-årsjubileet for den første førerprøven. De lot motorsyklister og bilister ta teoriprøven på nytt, og resultatet er tydelig i førstnevntes favør.

– Motorsyklistene presterte så bra fordi de hele tiden må være oppmerksomme i trafikken, uttaler Rebecca Donohue, markedsføringsansvarlig hos Carole Nash. – Det er en spennende måte å ferdes på, men også risikabel, og du må hele tiden være oppmerksom på alt rundt deg og kunne reglene.

Testen var basert på den offisielle britiske teoriprøven, og mens bare en av 20 motorsyklister strøk, var det en av fem bilister som ikke klarte prøven. Forsikringsselskapet peker på å kjenne igjen veiskilt som et stort problem for bilistene. Åtte skilt skulle identifiseres – 83 prosent av motorsyklistene fikk full pott, mens det tilsvarende for bilistene bare var 67 prosent. Det ble stilt spørsmål fra flere kategorier, blant annet situasjoner med motorsyklister, der bilister også hadde vansker med de enklere spørsmålene.

– Mange motorsyklister er også bilister, og denne undersøkelsen viser at erfaring med flere ulike typer kjøretøy gjør deg til en sikrere trafikant, uttaler Karel Cole fra bransjeorganisasjonen MCIA.

Hadde du klart teoriprøven hvis du tok den på nytt i dag?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser