Motorsyklister aksjonerer for å bli sett

Transportøkonomisk institutt har kommet til at bilførerne juridisk sett har skylden i de fleste ulykkene, og dette faktum bekreftes også av det nederlandske forskningsinstituttet SWOV.

NMCU skriver på sin hjemmeside at den vanligste årsaken er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen, spesielt tidlig på våren når bilførerne ikke er vant til motorsyklistene og sistnevnte kan være litt rustne etter vinteren.

Problemet er at bilførerne ikke er innstilt på å se etter motoriserte tohjulinger. Når en bil og en motorsykkel kolliderer, kommer nesten alltid motorsykkelføreren og en eventuell passasjer alvorlig til skade. Det er ingen grunn til å tro at motorsyklene overses med viten og vilje, men at kjøretøyene er små og lette og ikke oppleves som truende for bilførerne.

Motorsyklistene kompenserer på sin side for bilførernes feilhandlinger gjennom å være på vakt, ved plassering, kjøremåte og bremseberedskap. Men ifølge TØIs rapport er det viktigste å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Også SWOVs undersøkelse sier at SE OSS- problemet best løses gjennom stadige påminnelser til bilførerne om at tohjulingene finnes i trafikkbildet.

NMCU har organisert SE OSS-kampanjer siden midten av 1990-tallet. Disse kampanjene arrangeres landet rundt når motorsykkelsesongen starter i hvert enkelt fylke.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser