Motorsykler mer og mer populære.

De første 9 månedene av året er det solgt hele 912.972 motorsykler i EU. Dette er en økning på 8,5% sammenlignet med fjoråret. Italia er fortsatt det største markedet og kan notere seg for nesten 200.000 enheter og en hyggelig økning på 6,2%.

Størst økning i prosent hadde Spania med 10,2 %, mens England (som enn så lenge er med i EU) kunne notere en liten økning på 1,7%.
I Norge har salget hittil i år økt med 9,7% når det gjelder tunge sykler – totalt 6281 enheter ved utgangen av oktober. For lettvektere er økningen på 5,4% med 2710 solgte.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser