Motorsykler med gult lys synes bedre

I fjor sommer startet svenske VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) en undersøkelse for å se om gult lykteglass på motorsykler synes bedre i trafikken. Målet var å se om det er mulig å øke motorsyklisters synlighet i trafikken og dermed redusere antall omkomne og alvorlig skadde – først og fremst i kollisjon med andre kjøretøy, som er tilfellet i halvparten av ulykkene.

– En årsak til dødsulykker eller andre alvorlige hendelser kan være andre trafikanters vanskeligheter med å oppdage motorsyklister og vurdere deres posisjon og hastighet riktig, sier Christopher Patten, som er forsker hos VTI.

Ved hjelp av undersøkelser, intervjuer, felt- og laboratorieundersøkelser har VTI kommet frem til at gult lys synes bedre enn hvitt i en mengde av andre hvite lykter i trafikken. De vil imidlertid ikke dra noen generell konklusjon siden studien ikke har undersøkt hvordan det gule lyset oppfattes i ulike trafikk- og værforhold.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser