Motorsykkelprodusenter skal samle dine kjøredata

For å få fart på utviklingen av smarte sikkerhetssystemer på motorsykkelsiden forteller nå BMW Motorrad, Honda og Yamaha at de har til hensikt å samarbeide for å finne såkalte C-ITS-løsninger.

C-ITS står for Cooperative-Intelligent Transportation Systems (fritt oversatt: Intelligente kooperative transportsystemer), og dette betyr at data fra hver motorsykkel skal kunne deles fra kjøretøy til kjøretøy for å advare motorsyklister om ulykker, køer, vanskelige kjøreforhold med mer. Informasjonen som samles inn kan også deles mellom motorsykkelprodusentene og myndighetene.

Systemer av denne typen har allerede kommet langt i utviklingen på bilsiden, men nå tas det altså et samlet grep på området fra tre motorsykkelprodusenter. BMW, Honda og Yamaha håper å kunne utstyre sine første modeller med C-ITS-teknologi allrede i 2020. De vil også åpne for at flere produsenter tar del i utviklingsarbeidet.

Hva mener du om trafikksikkerhetssystemer som samler og deler informasjon på denne måten?

Foto: BMW Motorrad / Honda / Yamaha

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser