Motorsykkelførere skal redde hverandre i London

I disse dager starter ambulanse- og redningstjenesten og politiet arbeidet med å lære Londons motorsyklister førstehjelp spesielt relatert til motorsykkelulykker.

Myndighetene i London har sett en økning av ulykker og dødsfall blant motorsykkelførerne i byen. Nå vil de bryte trenden ved å lære opp motorsyklister i hvordan en kan hjelpe til ved en ulykke. For som oftest er det nettopp en annen motorsykkelfører som er først på plass ved slike hendelser.

En del av kursingen er allmenn førstehjelp, som for eksempel hvordan du stopper blødninger, men også spesielle ferdigheter som hvordan du trygt kan ta av en hjelm på en skadd motorsyklist inngår i opplæringen.

Kurset kalles Biker Down, og er gratis for alle motorsyklister som bor, kjører eller studerer i London.

Er dette noe norske myndigheter også burde ta tak i?
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser