Motorsykkelavgiftene foreslås økt noe

Det er imidlertid lagt inn en prisjustering slik at årsavgift og satser for beregning av engangsavgift øker noe. Forslag til nye satser er som følger, med nåværende avgift i parentes:

Stykkavgift:  8 092 kroner (7 895)
               
Motoreffektavgift (kr/kW):
– første 11kW = 0
– deretter 256,25 kroner per kW (250,00) 

Slagvolumavgift (kr/cm3):
– 0-125cm3 = 0
– 126-900cm3 32,94 kroner per cm3 (32,14)               
– over 900cm3 72,24 kroner per cm3 (70,48)

Årsavgiften foreslås prisjustert til  1 920 kroner (1 875).

På spørsmål om motorsykler virkelig har halv årsavgift i forhold til personbiler, oppgir NMCU alltid følgende regnestykke:
Dieselbil uten fabrikkmontert partikkelfilter (3 655 kroner) + bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter (3 135 kroner) = 6 790 kroner. Når vi trekker fra personskadeavgift 445 kroner x 2 (890 kroner) får vi 5 900 kroner. Dette må deles på to = 2 950 kroner. Motorsykkel 1 920 kroner, minus personskadeavgift (445 kroner) = 1 475 kroner. Dette er halvparten av gjennomsnittlig årsavgift for personbil (2 950 kroner).

Det er ikke lagt opp til noen avklaring av avgiftsberegningen for amatørbygde kjøretøy i årets statsbudsjett, og saken står dermed fortsatt på vent.
 
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser