Motorsport unntas fra europeisk forsikringskrav

Du har sannsynligvis ikke hørt snakk om det, men «Motor Insurance Directive» er et EU-direktiv som har vært der lenge, og som har gjort det lettere å reise på kryss og tvers over kontinentene. Blant annet trengte man ikke å kontrollere forsikringspapirer når man kjører over landegrensene. EU vil nå utvide direktivet med strengere forsikringskrav.

Det nye kravet vil bety at trafikanter i EU-landene mål ha en forsikring som gjelder uansett sted og type kjøretøy – gateregistrert eller et spesielt tjenestekjøretøy. Direktivet skal visstnok være generert av at en slovensk bonde ramlet ned fra en stige på grunn av en traktor som rygget, og hendelsen satte fokus på at alle typer kjøretøy trenger forsikring.

Dette er selvsagt problematisk for motorsporten, siden det per dato ikke finnes noen tilgjengelig forsikring for denne. Men heldigvis har motorsport-organisasjonene drevet lobbyvirksomhet for et unntak, og dette førte til at IMCO, komiteen som er ansvarlig for MID, stemte gjennom et unntak for motorsport med 32 stemmer mot 2. En rapport som ble presentert i forbindelse med avstemmingen, presiserte at man må skille mellom kjøretøy i og utenfor trafikken.

Alt er ikke helt avklart juridisk sett ennå, men dette er det første tydelige steget som sikrer motorsportens fortsatte eksistens i Europa.  

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser