MotoE Energica Ego – uskyldig offer for brann

Det har vært mye spekulasjoner og påstander etter MotoE brannen på Jerez forleden.

Nærmere gransking viser at brannårsaken var en lader som kortsluttet, noe som førte til at batteriet i den tok fyr. Merk: Ingen av de 18 syklene var tilkoplet ladere og de var derfor ofre for følgeskader av brannen. 

Batteriene som brukes her er litium-polymer batterier og de har aceton som elektrolytt. Det sier seg selv at dersom et batteri tar fyr vil det resultere i en voldsom varmeutvikling.

Dette kan selvfølgelig vekke en del skepsis til elektriske motorsykler, men Energica gjør et stort poeng av at de aldri har hatt uhell med den 100 kg tunge batteripakken som sitter i Energica Ego . Da snakker vi om en periode på 10 år, men det er også snakk om et svært begrenset antall produserte sykler. Batteripakken har innebygd en rekke sensorer som blant annet overvåker temperatur – en kritisk faktor å holde under kontroll med slike batterier.  Dersom batteriet blir for varmt under lading vil ladingen automatisk stenges av. Dersom temperaturen bygger seg opp under kjøring vil overvåkingselektronikken begrense effekten det er mulig å ta ut av batteripakken til temperaturen er tilbake til normalt nivå. Dette og en rekke andre sikkerhetsfaktorer gjør at Energica Ego er så trygg som det er mulig å få til når det gjelder å hindre at batteripakken løper løpsk termisk. Når det er sagt skal det heller ikke underslås at batteripakkene i de 18 syklene i depotet var sterkt medvirkende til at brannen ble så intens som den ble.

På bildene ser du hvordan en Energica Ego er bygget opp under den elegante kåpen. Legg merke til den enorme batteripakken, plassering av motoren (se kjededrev) og de heftige ledningene (oransje) som er nødvendige for å håndtere store strømstyrker. Oppe under setet sitter sykkelens innebygde lader. Det eneste tradisjonelle er egentlig selve chassiset – alt annet tilhører en fremtid vi muligens må begynne å venne oss til ….

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser