MC-skilting ved vegarbeid

I et notat stiller Statens vegvesen følgende krav til entreprenører som skal utføre denne typen arbeid:

•Ved tetting av sprekker og reparasjon av slaghull skal løs grus fjernes senest 24 timer etter tiltak.

•Maksimum 5 km strekning kan utbedres før fjerning av overskuddsgrus blir gjort.

•Strekningen skal skiltes med skiltene 112 Steinsprut, 804 Utstrekning og 807.7 Motorsykkel og moped, alle med gulgrønn bunnfarge.

Når motorsyklister ser skiltkombinasjonen, vil en etter all sansynlighet sette ned farten og bli mer oppmerksom.

Ifølge NMCU er det å håpe at når vi nå skriver 2014, har notatet Vegdirektoratet sendte ut i 2012 nådd frem til entreprenørene. Notatet kan lastes ned på NMCUs hjemmeside, og de oppfordrer til å ta det med i lomma på kjøredressen, slik at du kan stanse og vise det til basen på arbeidsstedet hvis det ikke er skiltet. NMCU ønsker også å bli kontaktet hvis henvendelsen blir ignorert, for da vil de sørge for at byggherren (Statens Vegvesen) får beskjed om at en navngitt entreprenør ikke følger regelverket.

Hvis du skulle være uheldig å velte på grunn av uvarslet dekkearbeid som har etterlatt sand eller grus i veibanen, anbefaler NMCU følgende:

1) Ring politiet, og når de kommer, ber du dem notere seg at arbeidsstedet ikke var skiltet.

2)  Be mulige vitner gå 300 meter i hver retning og ta bilder eller video som dokumenterer at det ikke var satt opp varselsskilt.

3)  Skriv opp navn og telefonnummer til vitner.

4)  Skriv til Statens Vegvesen og be om at alle dine utlegg i forbindelse med ulykken dekkes, f.eks egenandel om du har kasko eller hele reparasjonen dersom du ikke har kasko. I henvendelsen til Statens vegvesen må du beskrive hendelsesforløpet så nøyaktig som mulig og oppgi alle detaljer om vitner. Du må også dokumentere de utleggene du vil ha dekket. Husk: Du får ingen ting for ”tort og svie”, kun dekket reelle utlegg.

5)  Får du avslag, ringer du NMCU!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser