MC selger som aldri før

Tallene som Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) har innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, viser at salget av tunge motorsykler frem til 31.07 i år er med 8,9 % høyere enn i fjor, dvs. en økning fra 4.912 i 2019 til 5.348 i 2020. I alt ble det solgt 832 store motorsykler i juli måned. Alt tyder dermed på at det går mot et nytt rekordår for MC-salget i Norge i 2020. Rekordsalget kommer til tross for leveringsvansker fra MC-fabrikkene, sier
Steinar Sandbye, styreleder i Motorsykkelimportørenes forening (MCF).

Også salget av lett motorsykkel (125 ccm) tok seg opp i juli. Dette motorsykkelsegmentet
brukes av ungdom i alderen 16-18 år. Veksten i omsetningen var på hele 22,5 %, som betyr
at det ble solgt 321 sykler i juli i år, mot 262 i samme periode i fjor. I alt er det blitt solgt
1.749 lette sykler i årets syv første måneder.
– Mopedsalget – som i all hovedsak kjøpes av 16-åringer som ønsker transport med 50
kubikk – har også vært populært i denne perioden. 2.183 ble solgt i fjor. Med kun 10 mindre
solgt i år ble salgstallet 2.173, ned 0,5 %, sier Steinar Sandbye.

Kilde: MCF

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser