MC-folkets siste vårmønstring i Oslo sentrum?

– Etter første juni vil bybildet i Oslo endres radikalt for alle motorsyklister som pendler til Oslo sentrum og som bruker Karl Johan som møtested og parkering etter jobb. Motorsyklistene mister da parkeringsplassene sine i Oslo sentrum. Dette vil få konsekvenser både for pendlere, MC-miljøet og for bymiljøet i Oslo. Når cirka 110 parkeringsplasser for motorsykler forsvinner fra Oslo sentrum, betyr dette at de som i dag pendler med MC, scooter og moped må stille seg i kø med bilene sine og bidra til enda større utslipp enn i dag. Økt utslipp og mer kaos i trafikken kan umulig ha vært intensjonen, og kollektivtrafikk er for mange ikke et mulig alternativ, uttaler Foss i sitt presseskriv.

– Det er beviselig betraktelig tettere trafikk og mer kø i vinterhalvåret inn og ut av Oslo. For å lette på rushtrafikken trengs det parkeringsplasser, fortsetter han. At det blir forbudt å stå på Karl Johan og i Roald Amundsens gate mellom Nationaltheatret og Spikersuppa, betyr slutten på en 70 år lang tradisjon med motorsyklister i Oslo sentrum. Motormiljøet er blitt flyttet rundt fra sted til sted i Oslo, men har alltid hatt et møtested i bykjernen. Et sted der turister og byfolk har tittet på motorsykler og slått av en prat, tatt bilder og sett det som en del av Oslos kultur og bybilde. MC-miljøet har vært i kraftig vekst de siste fem til ti årene, og det å ha møtesteder der man kan snakke sammen, utveksle erfaringer, opprettholde kunnskap og normer, er viktigere enn noensinne. Motormiljøet er et byfenomen, et sted å kjøre innom. Alle andre som bruker Oslo på kvelden har alltid visst hvor de kan få hjelp og finne edru voksne i sentrum.
 
Jon Christian Foss er 44 år og aktiv i motorsykkelmiljøet. Han har kjørt motorsykkel i over 25 år. I februar 2017, da Jon Christian Foss opprettet arrangementet ”Vårmønstring i Oslo Sentrum for MC-Folket”, tenkte han ikke på problematikken rundt motorsykkelparkering. Arrangementet var ment som en ren vårmønstring i Oslo for motorsyklister. Men dette endret seg raskt da flere av motorsyklistene ønsket en markering mot forbudet som innebærer at motorsykkelparkeringen mellom Nationaltheatret og Spikersuppa i Roald Amundsens gate er i ferd med å forsvinne.

Det er i dag nesten 1200 medlemmer i gruppen Jon Christian Foss etablerte i 2012, men over to tusen personer har meldt sin interesse for Vårmønstringen.

– Blir det sol, vil trolig Oslo sentrum fylles opp på samme måte som da NMCU i samarbeid med Company MC hadde Oslo Open – Motorsykkelens Dag og fylte Oslo med flere tusen motorsykler. Nå kan det skje igjen. NMCU Oslo/Akershus ser at vedtaket om fjerning av parkering for MC i Oslo sentrum sterkt berører deres medlemmer i alle aldre, og har valgt å støtte opp om og være medarrangør til arrangementet i Oslo 24. mai, forteller Foss videre.

– Det var NMCU som forhandlet frem parkeringsplassene alle motorsyklister har hatt i Oslo sentrum frem til nå. Siste forhandlingsrunde var etter at Karl Johans gate ble utbedret. Da klarte NMCU å få til utvidede plasser langs Paleet etter senterets stengetid, og vi har sett hvordan dette har påvirket MC-miljøet positivt. Et møtested i sentrum er viktig, presiserer Foss.
 
– NMCU har jobbet hektisk i hele vinter og vår med Oslo kommune, politikere og parkeringsselskapene for å lande NMCUs forslag til hvordan å løse bortfallet av cirka 110 MC-parkeringsplasser. Vår opplevelse er at «alle» skal se på saken, men at ingen gjør noe. Bymiljøetaten og politikere har per 18. mai ikke kunne gi NMCU konkrete svar. Hele ansvaret for situasjonen ligger nå hos Oslo kommune ved Byrådet og Bymiljøetaten. NMCU opplever Oslo som en by uten plan og retning innen samferdsel. Uforutsigbarheten er total. Men vi har absolutt ikke gitt opp, og presser videre på dem vi er i dialog med. Vi skal kjempe til vi enten får gjennomslag for våre forslag eller et klart «nei, beklager, vi kan ikke hjelpe dere» – et svar som myndighetene i Oslo selv må ta det fulle og hele ansvaret for. NMCU forhandler altså videre om å få beholde Roald Amundsens gate mellom Nationaltheatret og Spikersuppa som samlingsted for motorsyklister på kveldstid, spesielt onsdager, understreker Foss.

– En ting er bestemmelsene om et bilfritt sentrum og tap av parkeringsplasser som også angår MC, men at en ikke lenger får lov å samles med MC på den lille plassen mellom Nationaltheatret og Spikersuppa, er et historieløst tiltak. Det setter en stopper for en 70 år lang tradisjon der et unikt miljø bestående av gutter og jenter, kvinner og menn fra 16 til 80 år samles med sine motorsykler i Oslo sentrum. Hvor mange miljøer med en slik historikk og fantastisk samling av medlemmer blir stengt ned ved et pennestrøk etter en ”god idé”, avslutter Foss.
 
Se hele Facebook-arrangementet her.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser