MC-bransjen er bra for både økonomi og miljø

Europas mc-produsenter og andre aktører innen bransjen bidrar med vesentlige summer til Europas BNP – i tillegg til EUs skatteinntekter.

Forskning fra Oxford Economics viser at motorsykkelsektoren i EU og Storbritannia genererer omtrent 389 000 jobber på forskjellige områder, inkludert produksjon av kjøretøyer, deler og tilbehør, personlig verneutstyr og motorsykkelrelaterte aktiviteter. Studien har også vist at motorsykkelsektoren alene bidro med rundt 21,4 milliarder euro av Europas BNP i 2019 . Totalt sett er 1 % av BNP generert direkte av motorsykkelprodusenter og ytterligere 1,80 % av BNP i andre næringer på grunn av de forskjellige dominoeffektene. Når det gjelder skatteinntekter genererte motorsykkelsektoren og relaterte aktiviteter rundt 16,6 milliarder euro, noe som gjorde motorsykkelindustrien til en stor bidragsyter til offentlige finanser, spesielt i store markeder som Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia og Spania.
Europeisk-basert mc-bransje eksporterer varer for om lag 2,1 milliarder euro i året. Rapporten analyserte også motorsykkelindustriens rolle innen internasjonal handel. EU- og Storbritannia-baserte motorsykkelfirmaer eksporterer kjøretøy, deler og komponenter til en verdi av rundt 2,1 milliarder euro hvert år til ikke-europeiske kunder. De viktigste eksportmarkedene inkluderer USA, Australia og Japan. Men, som studien understreker, «Europeiske eksportører sliter med høy importtoll i Kina, Thailand og India» – alle er store markeder med et betydelig vekstpotensial for europeiske motorsykkelprodusenter.

Betydelig mobilitet, tidsbesparelser og miljøfordeler
Studien, utført av Oxford Economics, undersøkte også de ekstra fordelene som motorsykler tilbyr brukerne og miljøet. En scenarioanalyse indikerer at hvis 5% av alle bilpendlere i Europa (5,3 millioner pendlere) byttet til motorsykler, ville den totale tidsbesparelsen bli 21,2 millioner dager per år – beregnet til en verdi på 3,3 milliarder euro for disse brukerne. Studien konkluderte også med at motorsykler gir betydelige kostnadsbesparelser på grunn av lavere drivstofforbruk og driftskostnader. I gjennomsnitt er kostnaden for pendling med motorsykkel (€ 545) nesten en tredjedel av hva det vil koste å bruke en bil (€1.435) i et år. Undersøkelsen bekreftet at motorsykler har et mindre miljøavtrykk enn firehjulinger, den gjennomsnittlige tohjulingen i den europeiske kjøretøyparken slipper ut omtrent 99 g CO2 / km, mindre enn halvparten av de 210g CO2 / km som slippes ut av gjennomsnittsbilen (bensin og diesel). Interessant nok viste det seg at motorsykler på opptil 250 cm3 slipper ut et gjennomsnitt på 62 g CO2 / km. Omtrent 62% av Europas tohjulinger tilhører denne kategorien.

Den økonomiske og sosiale betydningen av motorsykkel fritid, sport og arrangementer
Studien undersøkte også den økonomiske betydningen av motorsykkelrelaterte arrangementer, for eksempel mc-sport: Løp, «roadshows» og lignende. Totalt bidro disse aktivitetene med rundt 2,1 milliarder euro til EUs BNP, og genererte rundt 38.400 arbeidsplasser og 1,2 milliarder euro i skatteinntekter. En stor del av denne påvirkningen fant sted i lokalsamfunn som hadde store fordeler av internasjonale turister som deltok i motorsykkelrelaterte arrangementer. Studien viste at 5 millioner tilskuere deltok i store mc-sport arrangementer i 2019, hvor MotoGP trakk cirka 1,8 millioner tilskuere til sine 12 europeiske konkurranser den sesongen. I tillegg deltok om lag 2,5 millioner mennesker på mc-messer og produsenters forskjellige arrangementer i samme år.

Covid-19s innvirkning på motorsykkelprodusentenes virksomhet
Et tilleggsvedlegg utvider analysen til 2020, med en analyse av virkningen av det første året av covid-19-pandemien på motorsykkelindustrien. Produksjonen falt kraftig ovr hele kontinentet, hovedsakelig knyttet til virkningene av nasjonale nedstenginger. Blant de store motorsykkelprodusentene var avbruddet i fabrikkvirksomheten betydelig, men arbeidet med HQ-funksjonene, R & D og handel, ble holdt relativt godt vedlike. Motorsykkelfirmaene reagerte også på Covid på en slik måte at de nå har en god posisjon for fremtiden ved stort sett å opprettholde arbeidsmengden (målt i timer)
utført på forskning, utvikling og design samt innføring av nye typer personellprotokoller og infrastruktur som kreves for å lette arbeidet hjemmefra. Motorsykkelfirmaer klarte å tilby god beskyttelse for sin aktive arbeidsstyrke, med timer per ansatt midlertidig redusert i stedet for direkte oppsigelser.

Stefan Pierer, administrerende direktør i ACEM og administrerende direktør i KTM AG, kommenterer:
“Oxford Economics forskning viser at motorsykkelsektoren gir et verdifullt økonomisk og sosialt bidrag til Europas økonomi og mobilitet. Til tross for de siste utfordringene med Covid-19-pandemien og et vanskelig internasjonalt handelsmiljø, er sektoren vår sterk. Motorsykkelindustrien vil fortsette å spille en positiv rolle i jobbskaping, økonomisk vekst og urban mobilitet og fritid. ”

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser