Markant nedgang i antallet dødsulykker

27 menneskeliv er fortsatt altfor mange, men faktum er at det aldri har vært færre dødsulykker relatert til motorsykkelkjøring i løpet av hele 2000-tallet.

For tallene fra Statistisk sentralbyrå er klare når det gjelder det totale antallet drepte førere/passasjerer på lett og tung motorsykkel:
2009: 27
2008: 32
2007: 33
2006: 34
2005: 31
2004: 31
2003: 30
2002: 37
2001: 28
2000: 40

Sammensatte årsaker
Måler vi mot det forferdelige året 2000 hvor hele 40 førere eller passasjerer mistet livet er nedgangen på hele 32,5 prosent.
NMCUs generalsekretær Morten Hansen tror nedgangen i dødstallene er sammensatt.
– Det er noen naturlige variasjoner på dette, og de siste 10 årene har vi ligget på rundt 30 drepte hver år. Når det likevel er en ganske klar nedgang nå tror jeg det primært handler om to årsaker.
1. Motorsykkelkollektivet er eldre og mer erfarne og de nye folka som kommer til er ofte voksne mennesker med mer trafikal erfaring når de starter.
2. Opplæringen har blitt veldig mye bedre, særlig de siste fem årene, etter at det ble innført ny læreplan. Nå er opplæringen mye mer presis og da blir de ferske førerne bedre.

Større eksponering
Hansen tror disse to faktorene er de som veier tyngst og peker samtidig på at det de siste årene har blitt stadig flere motorsykler på veien og dermed også større eksponering for ulykker.
– I 1980 var hele fem prosent av alle motorsykler involvert i en eller annen form for ylykke med personskade, i 2009 var tallet 0,4 prosent.
Det tror ikke Hansen kan tilskrives tryggere og bedre veier.
– Ytre omstendigheter påvirker ikke i stor nok grad til å være en faktor, for motorsykkelkjøringen i Norge foregår som oftest utenfor de nye og store veiutbyggingene. Den trafikale totalebelastningene har heller ikke gått ned, så det er nok først og fremst motorsyklistene selv som har tatt et voldsomt ansvar. De tar kjørekurs, de leser bøker, de diskuterer og de er generelt mye bedre oppdatert enn før.

Gruppemetalitet
– Bortsett fra noen få som tøyer strikken er norske motorsyklister utrolig flinke, det skal folk ha skryt for. Norge er tross alt det landet i Europa som det er tryggest å kjøre motorsykkel i. Siden vi er såpass få har vi arenaer hvor veldig mange av oss snakker sammen og tør å diskutere spørsmål som handler om MC-sikkerhet, enten det dreier seg om kjøreutstyr, kjøreteknikk, kjørestrategier eller andre ting. Og at bikeforumet i så måte har hatt en effekt i positiv retning er jeg ikke et sekund i tvil om.

Alt av statistisk materiale i saken er hentet fra nettsidene til Statistisk sentralbyrå

Tror du nedgangen er tilfeldig eller har norske motorsyklister blitt flinkere?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser