Må oppgi vekt før oppkjøring

I dag opplyser nemlig direktoratet at det jobbes med nye retningslinjer for tunge elever. Dermed slår direktoratet ned på ulik praksis i distriktene, der noen ikke har brydd seg om vektbegrensningen, mens andre har veid folk og nektet dem å kjøre opp. Dette skriver P4.no

Må oppgi vekt
Planen er at tunge elever skal oppgi vekt ved oppmelding til førerprøven, slik at de får en lett sensor bakpå. Dermed unngår de å overskride nyttelastgrensen, som på mange sykler er 200 kilo.

– Det er ingen grunn til bekymring. Hvis de har behov for badevekt i annen sammenheng, så må de gjerne det. Når det gjelder opp til førerprøven, skal det ikke være behov for det. Det skal være avklart både når det gjelder egenvekt og nyttelast på motorsykkel før man kommer dit, sier Lasse Haslie i Vegdirektoratet til P4.

I et rundskriv fra direktoratet til alle regioner og distriktsavdelinger av 14. februar, heter det:
« Det må tilstrebes å unngå å komme i den situasjonen at en kandidat som møter opp til praktisk motorsykkelprøve må avvises på grunn av at vektkravene ikke er tilfredsstilt.»

Andre typer sykler
« For å opprettholde et godt servicenivå, oppfordres det til at distriktene har en god dialog med trafikkskolene, og at det med utgangspunkt i den tyngste sensoren, blir gjort kjent hvilken vekt som må være disponibel for sensor til den praktiske prøven.»

Av andre tiltak er bruk av motorsykler som er godkjent for tyngre last enn de som er i bruk i dag. Dette vil komme med et forslag til endring i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

Sensor på egen sykkel
For virkelig tungvektere åpnes det for tilrettelagt oppkjøring, der sensor kjører etter på egen motorsykkel. Vegdirektoratet understreker at dette er unntaksvis, og at oppkjøring med elev og sensor på samme sykkel er best.

– Så langt vi kan se, mener vi at vi gjør den beste evalueringen når vi sitter på motorsykkelen, og vi kan best ivareta sikkerheten både til kandidat og øvrige trafikanter når vi kan være på sykkelen og stanse den der ifra, sier Haslie.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser