Lovlydige motorsyklister

Det svenske Trafikverkets målinger i perioden mai-september i fjor, viser (overraskende?) at motorsykler hadde lavere gjennonsnittsfart sammenliknet med både biler og lastebiler.

Hos broderfolkets utgave av NMCU, altså SMC, mottas uansett resultatene med glede.
– Resultatet er meget positivt for SMC og det bekrefter det bildet vi har av motorsyklister som en sikkerhetsbevisst gruppe. Vi jobber aktivt med trafikksikkerhet og farten har naturlig nok betydning om en ulykke skulle inntreffe, sier SMCs generalsekretær Jesper Christensen.

Ekstrem gruppe ødelegger
Han passer samtidig på å legge til at det dessverre finnes en liten gruppe som gjennom sin ekstreme atferd gir hele MC-kollektivet et dårlig tykte. Som oftest handler ikke dette engang om ekte motorsyklister, men folk som kjører uten førerkort, som er påvirket av rusmidler og/eller har stjålet motorsykkelen de bruker.

Snittfarten for totaltrafikken var 78,2 km/t mens for motorsyklistene var snittet 76,7 km/t. Målingene viser også at motorsyklene kjørte en anelse fortere enn andre kjøretøy på veier under 90 km/t, men saktere på veier med 100-120 km/t.

Er du positivt overrasket over resultatet eller flau over at motorsyklister kjører så sakte?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser