Lov om refleksbånd i Frankrike

I Frankrike må motorsyklister som kjører, eller er passasjer på, motorsykler over 125 kubikk bære et refleksarmbånd fra 1. januar neste år. I utgangspunktet ville myndighetene påby refleksvest, men da 100 000 franske motorsyklister troppet opp og demonstrerte mot forslaget, var det bare et skarve armbånd som overlevde.

Den norske interesseorgansiasjonen for motorsyklister, NMCU, synes påbudet rett og slett er latterlig.
– Det er er et helt meningsløst og latterlig tiltak. Og enda mer meningsløst blir det hvis du tenker deg dette i norske forhold, sier generalsekretær Morten Hansen.

Han fortsetter.
– For det første så kjører "alle" med en eller annen form for kjøreutstyr med refleks inkludert, så hvis noen mener det er et problem at motorsyklisten ikke vises godt nok for eksempel bakfra, til tross for lys, så er det allerede ivaretatt fra produsentene av kjøreutstyr.

– Symbolpolitikk
– Dette er symbolpolitikk. Franske motorsyklister gikk mann av huse mot et påbud om blant annet refleksvest og at myndighetene ville fjerne varselskiltene mot radarkontroller. 100 000 demonstranter møtte opp og protesterte og dette er altså den siste lille resten myndighetene turte å gå ut med.

– Med dette påbudet kan du altså kjøre naken, så lenge du har hjelm og refleksbånd. Det blir for dumt. MC-kollektivet er allerede langt, langt forbi et sånt påbud. Milevis langt forbi. Dette har motorsyklistene funnet ut av selv i form av å beskytte seg med kjøreutstyr.

Den fransk loven trer i kraft den 1. januar 2013 og den som bryter påbudet må regne med bøter i 100 Euro-klassen

Hva synes du om påbudet? Tror du det kommer til Norge eller er vi forskånet mot slike idiottiltak?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser