Lørdagsvideoen: Fartsfeber på 50-tallet

Som du vil se, er det mye som fortsatt er like aktuelt i 2016. Både når det gjelder å utfolde seg på banen kontra å følge trafikkreglene og vise hensyn i bytrafikken og langs landeveien, og ikke minst at en alltid skal bruke hjelm.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser