LFT ønsker wire-omkamp

Bike mottok i går følgende pressemelding fra Landsforeningen for trafikkskadde:

«Landsforeningen for trafikkskadde ønsker Statens vegvesen velkommen i fornuftens rekker.

Norge har i dag et følelsesbasert forbud mot vaierrekkverk på norske veier. Det er et virkemiddel som redder liv, det er tilgjengelig, men er forbudt på norske veier.

I dagens utgave (torsdag) av Romerikes Blad ønsker avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen Akershus disse rekkverkene tilbake. Han mener det er både billigere og lettere å reparere.
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN) har over tid kjempet for å få opphevet forbudet mot vaierrekkverk. Vi introduserte tallene fra Sverige for flere politikere, men har opplevd at de ikke våger ta debatten.
Det er med glede vi ønsker representanten for Statens vegvesen velkommen i fornuftens rekker, målet om tryggere veistrekninger kan være innen rekkevidde.»

– Feil argumenter
Et slikt utspill får selvfølgelig NMCU til å reagere.
– Vi har problemer med å se hvor LFT vil med dette, og hvilke interesser de egentlig representerer. Alle argumentene de bruker er gale og tilbakeviste. Likevel turer de frem med krav om wirerekkverk. LFT bør vite at møteulykker hindres med en hvilken som helst lovlig midtdeler. Og i Norge og mange andre land er wirerekkverk – med svært gode grunner – ulovlig, uttaler mediekontakt Hans Petter Strifeldt til bike.no

Strifeldt har også problemer med å følge LFT når de uttaler seg om Sverige.
– Det refereres stadig til at Sverige og det er helt korrekt at Sverige har færre møteulykker enn Norge, fordi man der har mange flere strekninger med midtdelere. At midtdelere i Sverige oftest er et wirerekkverk har ingen ting med saken å gjøre. Et hvert godkjent midtrekkverk vil hindre møteulykker, det være seg wire, stål eller
betong, sier Strifeldt.

Feil tall
Han peker spesielt på LFTs opplysninger om kostnader.
– Det er ikke anskaffelseskostnadene for selve rekkverket som gjør at svenskene har mer midtdeler enn Norge, men det faktum at høytrafikerte veier i Sverige ofte er bredere enn de norske, slik at svenskene slipper å gjøre kostbare breddeutvidelser før de kan sette opp midtdeler. Breddeutvidelse av norske 8 meters veier med tanke på midtdeler, uansett type, koster i størrelsesorden 25.000 – 30.000 kroner per meter. Å velge stål framfor wire medfører en anskaffelseskostnad på et par hundre kroner mer per meter – en pølse i slaktetida, fortsetter Strifeldt.

Farligere
– I tillegg vet vi at for motorsyklister, mopedførere og syklister er wirerekkverk farligere enn andre rekkverkstyper. Er LFT virkelig beredt til å ofre motosyklistenes sikkerhet på et slikt grunnlag? Da er de i så fall mer faglig akterutseilt enn noen kunne tro. Vi tror politikerne våre ser dette og derfor ikke ser poenget med å engasjere seg i en omkampen som LFT prøver seg på.

Siste ord er garantert ikke sagt i denne saken og vi kommer tilbake med ytterligere kommentarer senere. Hva mener du om wirerekkverk?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser