Lange viltstengsler hvis forskerne får velge

I et nylig publisert studium med forskningsresultater fra både Europa og Amerika trekkes den konklusjonen at lengre viltstengsler med spesifikke passasjer er den mest effektive måten å redusere viltulykkene på.

Ved et stengsel som er kortere enn to–tre kilometer er risikoen stor for at elg eller annet vilt går til stengselet tar slutt og så passerer veien.

Skulle myndighetene satse på lengre viltstengsler, er sjansene større for at dyret gir opp og beveger seg unna veien. Der stengselet opphører, bør det lages spesielle viltpassasjer.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser