Kvinnelige motorsyklister er lykkeligere

Kvinnelige motorsyklister med egen sykkel er mye lykkeligere enn de som ikke kjører motorsykkel.

Markedsundersøkelsen ble utført av Kelton Global Reserach, og i 2013 omfattet den 1013 voksne kvinnelige motorsyklister og 1016 voksne kvinner som ikke kjører motorsykkel. Mer enn halvparten av de som svarte oppga motorsykkelen som en viktig lykkefaktor, mens cirka 74 % påsto at livet deres var blitt bedre etter at de begynte å kjøre motorsykkel.

Resultatene viser at kvinner som kjører motorsykkel kommuniserer mye bedre med sin mann/partner (60 % av motorsyklistene mot 38 % av de som ikke kjørte sykkel), samt at de har et bedre sexliv (51 % av motorsyklistene mot 35 % av de som ikke kjørte sykkel).

34 % av de kvinnelige motorsyklistene oppga at de føler mindre stress etter at de begynte å kjøre, mens cirka 50 % oppga at de er ekstra fornøyd med sine relasjoner. Undersøkelsen ga også følgende resultater:

Alltid i godt humør (37 % av motorsykkelkjørende kvinner mot 16 % av de som ikke kjører sykkel).

Føler seg alltid sexy (27 % mot 7 %).

Føler seg alltid selvsikre (35 % mot 18 %).

Så da lurer jeg bare på … hvordan står det til med dere menn?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser