Krasjtest med motorsykkel

ARC-CSI i USA arrangerer en såkalt Crash Conference hvert år, der de demonsterer ulike typer sammenstøt.

ARC er en forkortelse for Accident Reconstruction Conference, og CSI står her for Collision Safety Institute.

Alle demonstrasjoner dokumenteres og analyseres nøye. Hensikten er å samle lærdom om hva som skjer med kjøretøy og mennesker i ulike typer ulykker. Kunnskapen skal så benyttes for å minimere risiko i fremtiden.

I videoen ser vi hvordan en motorsykkel med en dukke treffer siden på en van. Ved en kollisjon av denne typen er motorsyklistens eneste utvei å bli slengt over kjøretøyet, men siden en van er så høy, treffer krasjtest-dukken siden på bilen i stedet. Verdt å tenke over neste gang du begir deg ut i trafikken.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser