Krafttak for norske veier

Dagens milliarddryss fra regjeringen er åpenbart gode nyheter for oss motorsyklister. For det er ikke bare de store veiene som får en oppussing. Riksveiinvesteringer er for eksempel foreslått økt med 1,43 milliarder kroner, i følge VG Nett.

Og slik skal de brukes:
– 500 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveier.
– 300 millioner kroner til flere mindre investeringstiltak.
– 100 millioner kroner til opprusting av ferjekaier.
– 280 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende veier.
– 50 millioner kroner til opprusting av tunneler.
– 200 millioner kroner til å framskynde åtte større veiprosjekter.

Bra for norske motorsyklister
NMCU-leder Hans Vestre er sikker på at dette vil komme norske motorsyklister til gode.
– Jeg er helt sikker på at dette vil merkes positivt. Vi har diskutert mange sikkerhetstiltak med den sittende regjering og de er veldig klar på hva vi mener som mangler, så dette er bra.

Hva synes du om millardpakken til norske veier?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser