Køkjøring er ikke farligere enn annen kjøring

Lane-splitting, altså kjøring mellom køen på motorsykkel, er en varm potet i California. Dette er den eneste staten som ikke har forbudt lane-splitting per dato. På grunn av kontroversen rundt dette bestilte politiet for et år siden en undersøkelse av University of California for å kartlegge hvilken risiko motorsyklister løper ved denne typen kjøring.

Resultatet viser at det ikke er farligere å kjøre mellom køen enn det er å kjøre motorsykkel generelt sett, så lenge føreren ikke kjører mer enn i 16 kilometer i timen (10 mph) fortere enn køen.

– Det vi har lært er at hvis du kjører mellom køen på en sikker og forsvarlig måte, er det ikke farligere enn om du kjører motorsykkel under andre forhold, uttaler Chris Cochran hos Office of Traffic Safety til The Sacramento Bee.

Imidlertid viste undersøkelsen at en motorsyklist som kjører mellom køen har større sjanser til å bli involvert i en ulykke jo tettere trafikken er. Det er også mer sannsynlig at de motorsyklistene som kjører mellom køen treffer andre bakfra, mens motorsyklister som ikke kjører mellom køen har større risk for selv å bli påkjørt bakfra.

Undersøkelsen ble gjort ved hjelp av omfattende materiale fra rettsvesenet. Totalt utgjorde dette 8262 ulykker der en motorsykkel var involvert. Forskerne bak undersøkelsen håper nå å kunne videreutvikle materialet ved å foreta en undersøkelse basert på alder, kjønn, type motorsykkel med mer.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser