Kjør til jobben 15. juni!

Mandag den 15. juni setter vi oss i salen som en massemanifestasjon for motorsykkelkjøring.

Arrangementet «Ride to work day» holdes for attende gang og alle med moped, scooter, lettsykkel eller motorsykkel oppfordres herved til å kjøre til jobben denne dagen. Sammen er vi sterke og nå har vi muligheten til å vise hvor godt det kan slå ut trafikkmessig når alle som kan kjører tohjuling.

Hvorfor skal vi gjøre dette?
* Du slipper køer og du kommer frem lettere i trafikken.
* Du slipper å betale bompenger.
* Det er lettere å finne parkering og som oftest er det gratis!
* Flyten i storbyene blir bedre og du gjør det lettere også for andre.
* Det er bedre for miljøet!

Og ikke glem bonusene: Kjører du motorsykkel til jobben blir det for det første mer morsomt å dra på jobb. Som motorsyklist blir du dessuten gladere og visstnok også mer intelligent. Helt enkelt bidrar det til høyere livskvalitet.

Tar du oppfordringen og kjører til jobb 15. juni?