Kjør motorsykkel for en bedre mental helse

Studiene gikk ut på at tre forskere koblet måleutstyr som registrerer hjernens aktiviteter og hormonnivåer på mer enn 50 motorsyklister. Målinger ble utført før, under og etter at de hadde kjørt motorsyklene sine. De testet også personer etter at de hadde kjørt bil, samt etter hvile. 

Litt overraskende for forskerne viste det seg at testpersonene som kjørte motorsykkel hadde det bedre både fysisk og psykisk etter kjøringen. Stressnivåene var ifølge studien redusert med 28 prosent. Under en 20 minutters motorsykkeltur økte adrenalinnivåene med 27 prosent, og hjertefrekvensen økte med 11 prosent. Det er med andre ord sammenlignbart med en liten treningsrunde. 

En annen sak som studiene viste, var at hjernen ble mer på alerten under kjøreturen. 

Mennene og kvinnene i undersøkelsen varierte i alder, og det gjorde også deres erfaring bak styret. Under studien fikk deltakerne bruke en hjelmlue med elektroder som var koblet opp til måleutstyret. I undersøkelsen fikk de kjøre i drøye 20 minutter på mindre veier uten altfor tung trafikkbelastning. 

– Vi vet at motorsyklister har sagt at de føler seg bedre når de får kjøre motorsykkel, men det er ingen som har forsket på det tidligere, sier Don Vaughn, som er forsker hos UCLA.

Men man skal huske på at man mest trolig kan oppleve lignende resultater med andre aktiviteter, som for eksempel løping eller andre fysiske aktiviteter, avslutter han.  

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser