Kawasakis MC-avdeling blir eget selskap

Kawasaki Heavy Industries sier de vil skille ut Power Sports Business – avdelingen ansvarlig for motorsykler og motorer – som eget selskap. Denne avdelingen er Kawasakis eneste masseproduksjonsenhet og har ikke hatt de letteste tider i det siste. En av årsakene til beslutningen er at salget av motorsykler har falt dramatisk grunnet Covid-19 og selskapet regner med å gå på et tap på rundt 47 millioner dollar i år. Kawasaki håper dette vil gjøre beslutningsprosessen raskere og at avdelingen vil bedre sin lønnsomhet.

Kawasaki sier også at de søker å øke samarbeidet med de andre japanske mc-fabrikkene for å komme fram til løsninger på framtidige utslippskrav og andre utfordringer.
Det behøver ikke være en ulempe å bli skilt ut som eget selskap – det skjer kun hvis hovedorganisasjonen har tro på at tiltaket blir lønnsomt. Det nye selskapet vil få sin egen ledelse og nytt navn, men beholder vanligvis produksjonsmidler, intellektuelle rettigheter og menneskelige ressurser. Hovedselskapet vil normalt også bistå med finansiell og teknologisk støtte.

Kawasakis MC-avdeling er en ørliten del av Kawasaki Heavy Industries – et selskap som er et av de tre megaselskapene i japanske tungindustri.
KHI produserer også høyhastighets tog, anleggsmaskiner, romfartsteknologi, industriroboter, gassturbiner, dampkjeler, skip osv.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser