Kawasaki forsker på hydrogendrift for MC

Kawasakis prototype H2 motor med direkte innsprøyting – spennende løsning som åpner for ren hydrogendrift

Kawasaki har tatt frem en prototype Dual Injection motor, basert på den kompressormatede H2. Dette er et steg i retning av utviklingen av en motor som går på ren hydrogen og som derfor vil være tilnærmet 0-utslipp: Det som kommer ut av eksosen vil i hovedsak være en kombinasjon av oksygen og hydrogen med formel H2O – også kjent som vann. Prototype-motoren, som går på bensin, har dobbel EFI: Et tradisjonelt lavtrykkssystem som mater bensin inn i innsugskanalen og et høytrykkssystemet som spruter direkte inn i forbrenningskammeret. Det siste bidrar til å gjøre motoren renere: Innsprøyting skjer etter at eksosventilen har lukket og det blir dermed ingen lekkasje av av uforbrent bensin til eksosanlegget. Det hjelper også til med å kjøle forbrenningskammeret slik at det kan brukes høyere kompresjon uten å få tenningsbank. I tillegg blir det mulig å kjøre magrere blanding. begge deler øker affektiviteten og reduserer utslipp.

Kawasakis høytrykksystem med pumpe som drives av en ekstra kam på kamakselen. Trykk: 100 bar!

Løsningen har en teknisk utfordring: Vanlig EFI jobber på ca 3 bar, men direkte innsprøyting trenger et trykk på hele 100 bar. Dette har Kawasaki løst ved å la høytrykkspumpen bli drevet av en ekstra kam på eksos-kamakselen – se bildet. Vanlig EFI med hydrogen er ikke mulig fordi hydrogen ville gå over i gassform og ekspandere slik at det ville fylle volumet av innsugskanalen og dermed fortrenge oksygenet som trenges. Ved å sprøyte det direkte inn i en sylinder som allerede er full av luft trykkmatet fra kompressoren maksimeres den potensielle ytelsen – en ytelse som etter all sannsynlighet blir høyere enn med bensinforbrenning. Som et apropos: Saturn VB, som var bærerakett i Apolloprosjektet som førte til månelandingen i 1969, brukte oksygen og hydrogen som drivstoff fordi det var det eneste som ga akseptabelt forhold skyvekraft/vekt. Uten hydrogendrift hadde ikke mennesket kommet til månen i 1969. Da holder det til motorsykkel, og. Som ekstra bonus: Ladetid? Hva er det?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser