Kan bli aktuelt å sprenge

Det etterlengtede motorsportanlegget på Rudskogen har ikke blitt helt som forventet. I alle fall ikke for motorsyklistene som hadde gledet seg til å ta i bruk anlegget. I sommer bestemte NMF seg for at de ikke kunne godkjenne banen for roadracing og vente på dommen fra det internasjonale forbundet FIM.

Hva skjer i T3?
På fredag var alle involverte parter på befaring, altså FIM, to representanter fra banearkitekten Tilke, to representanter fra Norges Motorsporforbund (NMF) og utbyggeren Rakkestad Motorpark AS. Hensikten var å finne løsninger på sikkerhetsproblemene, da spesielt i den mye omtalte kurven T3, altså den første høyrekurven etter langsletten på baksiden av banen.

Partene gikk gjennom banen og fikk følgende råd fra FIMs baneekspert Bulcsu.
– I T3 ser vi nå på en løsning som innbefatter å flytte autovernet lenger ut fra banen, mellom 2-4 meter, fra et stykke oppi bakken før svingen starter. Hvordan dette blir løst praktisk er ikke 100 % bestemt, sier Per Sunde, daglig leder for utbyggeren Rakkestad Motorpark.

Det som imidlertid er klart at det kan innebære at fjellknausen på venstre side når du kjører nedover mot T3, kan måtte sprenges bort. Helt eller delvis.
– Skal vi først flytte autovernet må vi gjøre dette slik at linjen blir jevn. Vi kan ikke gjøre det litt her og litt der. Hvor langt opp i bakken vi må gå, og om vi blir anbefalt å sprenge bort deler av knausen, ser vi på når vi får tilbake skissen fra Tilke. Poenget er å skape en mer rett-frem følelse og for å få til dette må noe av autovernet flyttes i en ganske lang strekning, fortsetter Sunde.

Ferdig før neste sesong
Sunde venter nå på skissen fra Tilke, og at de sammen med NMF kan ha en endelig løsning klar i løpet av september. Han vet imidlertid ikke når arbeidet med å forbedre anlegget vi starte.
– Jeg håper vi har både fremdrift og priser klart denne måneden, så må vi komme sammen og finne de praktiske løsningene. Planen er å få ferdig alt før neste sesong og vi vil snarlig gå i gang med å diskutere med entrepenøren om arbeidet skal starte umiddelbart etter denne sesongen, eller i forkant av den neste.

-Kan du garantere at banen er ferdig og endelig godkjent før neste sesong?
– Garantier skal vi være forsiktige med å gi, men det er dette vi jobber for alle sammen. Alle som er involvert i dette prosjektet ønsker selvsagt at det skal kunne kjøres full sesong neste sommer, understreker Sunde.

Det er derimot en liten hake og det er ikke overraskende at det handler om økonomi. Her er nemlig særdeles lite klart.
– Nei økonomien og rammene er ikke avklart. Vi vet ikke hva utbedringene vil koste og heller ikke hvem som må betale. Vi i Rakkestad Motorpark må bygge ut, men vi må se hvor vi kan hente midler og om det finnes midler, sier Sunde.

– Men helt ærlig. Burde ikke slike sikkerhetsmangler vært fanget opp tidligere i prosessen? Noen burde vel ha sett at dette ikke ville bli godkjent?
– Denne banen er tegnet av en av verdens beste når det gjelder sikkerhet på racingbaner. Det er de som sitter med ekspertisen når det gjelder dette. Når det er sagt er det diskusjoner om hvorvidt banen har mangler, det er ikke alle som er enige i det. Dessuten er alle baner kontinuerlig gjenstand for forbedringer i forhold til sikkerhet, sier Sunde.

– Har Tilke tatt seg friheter og forsøkt å tøye sikkerhetsbegrepet her? Det virker ikke som om Tilkes og FIMs oppfatning av sikkerhet er helt den samme?
– Nei, det kan jeg ikke svare på. De har tegnet en bane i forhold til de kravene som gjelder. For å si det sånn; du finner baner ute i Europa som er både sikrere og mindre sikker, så det er subjektive meninger dette, ifølge Sunde.

– Det vi gjør nå er forbedringer av sikkerheten. Det er ikke noe feilkonstruksjon, men prinsippet med sliding lines skal gjøres enda sikrere, fortsetter Sunde før han avslutter med en presisering.

– Det er viktig å presisere at det ikke er noen som er uenige i at det må gjøres gjøre endringer som forbedrer sikkerheten. Det er ingen som sitter på en steil hest og hevder at dette bare er tull og det er heller ingen av oss som er tjent med at noen skader seg på Rudskogen.

Mer om denne saken kommer når utbygger og NMF har fått den nye skissen fra Tilke.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser