Japanske mc-fabrikker samarbeider om hydrogendrift

Slik tenker Kawasaki at en motorsykkel med hydrogendrift kan komme til å se ut.

De 4 store japanske fabrikkene – Honda, Yamaha, Kawasaki og Suzuki – skal samarbeide om forskning på hydrogen som alternativt miljøvennlig drivstoff samt forbrenningsmotorer som drives av hydrogen. Bruksområdet for hydrogenmotorene i dette prosjektet er tenkt å være mindre kjøretøy (mopeder, scootere, motorsykler, personbiler, varebiler). Hver av fabrikkene skal ha sine spesifikke oppgaver innen temaet og forskning /utvikling er langt fra nybegynnerstadiet. Yamaha har allerede laget en V8 for bilbruk og Kawasaki har tatt frem direkte innsprøytning til bruk i motorsykkel, noe som er nødvendig for hydrogendrift. De 4 kommer også til å få støtte fra Toyota og Kawasaki Heavy Industries (Kawasaki Motorcyles er et frittstående selskap). Samtidig kan det også nevnes at elektronikkgiganten Bosch satser beinhardt på hydrogen, men deres vinkling er å bruke hydrogen i brenselceller for å fremstille elektrisitet og dermed bytte ut dagens lite miljøvennlige litiumbatterier.
Teknikken med å fremstille hydrogen er fremdeles helt i startfasen, i hvert fall når det gjelder å gjøre den miljøvennlig og økonomisk konkurransedyktig, men med store, tunge og ressurssterke organisasjoner i gang med forskning er det usannsynlig at det ikke oppnås resultater i løpet av forholdsvis kort tid.
Om det er et resultat av denne og tilsvarende info skal være usagt, men EU har moderert sitt bastante elektrodrift standpunkt og åpnet for fornybart drivstoff til forbrenningsmotorer. Det kan også nevnes at Japan allerede har biler med hydrogendrift i bruk og planlegger en radikal økning av infrastrukturen for dette.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser