Infostressede førere

Studien fra Stockholms universitet viser også at det ikke spiller noen rolle om man har mobiltelefon med handsfree. Dersom føreren ikke har oppmerksomheten rettet på trafikken omkring seg, spiller det ingen rolle om man har én eller to hender på rattet. Samtalen i seg selv avgjør hvor distrahert føreren blir.

Studien sier også at førere med stor erfaring i trafikken klarer lettere å håndtere distraksjoner i trafikken sammenliknet med førere som sjelden er ute i trafikken.

Det er den Psykologiska instutionen på Stockholms universitet som har gjennomført studien på svenske bilførere.

Er du mindre distrahert som motorsyklist og en bedre fører på motorsykkel enn i bil? Kom gjerne med dine meninger.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser