Hver tredje nordmann drømmer om å kjøre motorsykkel

Interessen for å begynne å kjøre motorsykkel er stor blant nordmenn. Dette viser en undersøkelse utført av Novus på oppdrag fra Yamaha Motor Scandinavia. I undersøkelsen har man spurt et representativt utvalg av befolkningen om de noen gang har drømt om å kjøre motorsykkel, og svarene viser at drømmen lever hos en fjerdedel av befolkningen (27 prosent). Blant de under 30 år er andelen enda større. Her svarer nesten halvparten (45 prosent) at de ønsker å begynne å kjøre motorsykkel.

-At så mange av de yngre drømmer om å kjøre motorsykkel synes vi er flott. Det viser at MC-Norge vil kunne fortsette å vokse. Nå er det om å gjøre at hele bransjen fortsetter å vise hvilke muligheter og frihet en motorsykkel gir, slik at flere gjør alvor av drømmen, sier Morten Brondbjerg, Salgssjef MC hos Yamaha Motor Scandinavia. Yamaha spurte også hva som er årsaken til at de som drømmer om å kjøre motorsykkel ikke kjører i dag, og svarene viser at den største faktoren er kostnad (22 prosent). Et flertall av de spurte opplever motorsykkel generelt som et usikkert transportmiddel (62 prosent).

Odd Terje Døvik – leder av sentralsyret i NMCU

En av aktørene som jobber aktivt med å endre oppfatningen til at motorsykkel er et sikkert transportmiddel er Norsk Motorsykkel Union (NMCU), og leder for sentralstyret Odd Terje Døvik forteller at ulykkene faktisk har gått drastisk ned de senere årene. – Når vi ser på ulykkestallene i forhold til motorsykkelbestanden ser vi at det har vært en svært positiv utvikling i sikkerheten. I 1980 var 4,8 prosent av motorsyklene innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 prosent og i 2020 var andelen nede i 0,26 prosent. Dersom man kjører i tråd med de lover og regler som finnes er motorsykkel veldig sikkert, og det håper jeg at enda flere skal oppdage, sier Odd Terje Døvik fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

Per Anton Vinje – styreleder i MCF

Per Anton Vinje, styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, mener at en av årsakene til at antallet ulykker går ned år etter år er at kunnskapen om sikker kjøring er blitt bedre blant førerne, mye takker være et mangeårig fokusert arbeid fra produsenter, motorsykkelbransjen og myndighetene. – Akkurat som resten av MC-Norge vil jo også vi at flest mulig skal få oppleve det fantastiske med å kjøre tohjuling. Som bransjeorganisasjon vet vi at motorsykkel er et sikkert transportmiddel om man kjører på rette måten. Produsentene utvikler sikkerhetsteknikken kontinuerlig, og sammen med det arbeidet alle parter gjør for å øke bevisstheten rundt sikker kjøring, tror jeg vi kommer til å se stadig flere som begir seg ut på veiene i tiden fremover, sier Per Anton Vinje, styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser