Hver sjette bilist utgjør en fare i trafikken

For andre året på rad har Bilprovningen og Synoptik sammen gjennomført en undersøkelse – Synbesiktningen – for å kontrollere bilisters syn. Som i fjor er resultatet at hver sjette bilist har et syn som er nedsatt med 30 prosent eller mer, noe som dermed gjør dem til en trafikkfare. 
 
Undersøkelsen ble utført i starten av november hvor 2 734 bilister fikk svare på spørsmål om syn og bilkjøring. 9 av 10 anså at de har godt nok syn til å kjøre bil. Etter dette ble en synstest gjennomført på 2 205 bilister. Her ble det avdekket at 48 prosent trengte briller, linser eller annen styrke på synskorrigeringen hvis de allerede hadde noen av de to. 17 prosent, mot 15 prosent i fjoråret, hadde så store forskjeller mellom sin synsstyrke og den de burde ha – at de utgjør en direkte trafikkfare.
 
Undersøkelsen viste også at det er store forskjeller på menn og kvinner når det kommer til innstillingen til sitt syn. Begge kjønn har like stort behov for synskorrigering, men bare hver fjerde kvinne føler seg trygg med å kjøre i mørket. Annenhver mann svarer at han føler seg trygg ved mørkekjøring.
 
I klippet ovenfor kan du se hvordan bilkjøring for hver sjette bilist ser ut. 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser