Hva mener partiene om wire?

Wire eller ikke wire, det er altså spørsmålet. Ifølge NMCU har følgende partier et tydelig ja-standpunkt til at forbudet mot bruk av wirerekkverk i Norge bør opprettholdes av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet: Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke konkludert, Venstre finner økt bruk av wirerekkverk lite hensiktsmessig av sikkerhetshensyn, mens Kristelig Folkeparti vil sette opp MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger, samt også iverksette andre trafikksikkerhetstiltak med tanke på motorsyklister.

 

Ny høringsrunde

Det var i 2006 at Samferdselsdepartementet innførte forbud mot videre bruk av wirerekkverk i Norge av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet. Statens vegvesen sendte dog i 2012 ut en høring med den hensikt å gjeninnføre wirerekkverk. NMCU slo tilbake og leverte et omfattende svar med dokumentasjon om at wirerekkverk er den farligste varianten for motorsyklister. Vitenskapelige rapporter har i tillegg dokumentert at denne typen rekkverk verken gir økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige gevinster.

Har partienes MC-politiske holdninger noe å si for hva du stemmer?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser