Hva er ditt forhold til trafikksikkerhet?

Det hjelper derimot lite å påstå at vi er sikkerhetsbevisste når vi ikke har undersøkelser som bekrefter påstanden. Derfor lanserer NMCU nå, i samarbeid med Trygg Trafikk, en nettbasert undersøkelse om motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet.

Svenske SMC gjorde en tilsvarende undersøkelse i fjor, og det er i stor grad denne spørreundersøkelsen som nå «kopieres» i Norge. Ved å gjennomføre den samme undersøkelsen i de to landene vil man få en grundig forståelse av hvordan motorsyklister tenker omkring trafikksikkerhet. Dermed vil man også få et bredere grunnlag for eventuelle tiltak.

Svært bevisste svensker
Motorsyklister legger ned enormt mye penger i egen sikkerhet, og NMCU-leder Bent Ording er ikke overrasket over svarene man fikk i den svenske undersøkelsen, der det blant kom fram at et stort flertall har et svært bevisst forhold bruk av personlig sikkerhetsutstyr og tydelige holdninger mot det å kjøre i påvirket tilstand.

De tar rundt ti minutter å besvare spørsmålene i undersøkelsen, og Bent Ording håper at flest mulig motorsyklister tar seg tid til dette.
– Det er jo til de grader i vår egen interesse om også norske motorsyklister kan bli i stand til å dokumentere at vi faktisk har et svært bevisst forhold til egen sikkerhet, og da trenger vi oppdaterte og sikre data, avslutter NMCU-leder Bent Ording

Her finner du NMCU og Trygg Trafikks undersøkelse om motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser