Høyere trafikkbøter i 2004

De nye satsene er utformet i samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet og Statens vegvesen.

Økningen blir begrunnet som et ledd i arbeidet for å styrke trafikksikkerheten.

– Jeg mistenker myndighetene for å være mest opptatt av å få mer penger i statskassa, uttaler Direktør i Trygg Trafikk, Leif A. Ellevset til Aftenposten.

– I og med at satsene økte så mye i fjor, mener jeg utviklingen går for kjapt. Satsene bør ligge på et fornuftig nivå i forhold til andre lovovertredelser i samfunnet. Å øke satsene er bare ett av flere tiltak for å øke trafikksikkerheten, sier han til Aftenposten.

Hva mener du om de nye bøtesatsene? Er høyere bøter et virkemiddel som kan bidra til færre trafikkulykker, eller er myndighetene mest opptatt av å få mer penger inn i statskassa?

Delta i diskusjonen på Bikes forumside.

Her kan du lese en full oversikt over alle bøtesatsene.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser