«Høyere hastighet gir sikrere veier»

Stephen Boyles er professor i transportrelaterte fag ved University of Texas i Austin, USA. Han skriver i en nylig publisert debattartikkel at høyere fartsgrenser gjør veiene sikrere, og at nåværende fartsgrenser kan føre til ulykker på grunn av store hastighetsforskjeller. 

Boyles hevder at fartsgrensene og de verktøy (blinkende lamper og nye skilt) som benyttes for å markere disse ikke er spesielt effektive. Enkelte holder fartsgrensen, mens andre kjører fortere – en farlig forskjell.

«Denne forskjellen er faktisk farligere enn om alle kjørte fortere. Vi har alle følt frustrasjonen ved å ligge bak en saktekjørende fører, samt irritasjonen over aggressive førere som kjører sikk-sakk gjennom trafikken. Disse situasjonene er både farlige og gjør trafikken verre,» skriver Boyles.

Som eksempel bruker professoren en lokal motorvei med fartsgrense på 140 km/t. Han uttaler at denne fungerer bra siden moderne veier er konstruert for så høye hastigheter. Hastighetsbegrensningene bør settes ut fra hvor fort 85 prosent av førerne kjører. Dette for at kun en av sju biler skal kjøre raskere enn fartsgrensen. Hvis flere gjør dette, bør fartsgrensen økes.

Boyles peker på flere fordeler med høyere hastighet, og avslutter med at «fartsgrensene burde tilpasses førerne, ikke tvert imot».

Hva mener du?
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser