Henning Flathaug til IDM med oljepenger

Dermed føger Flathaug i fotsporene til andre norske førere som Kai Børre Andersen og Carl Berthelsen og satser på IDM.

Spring Energy er et relativt nytt oljeselskap som ble startet i 2008 og har fokus på norsk kontinentalsokkel.

Med denne avtalen i boks og tidligere inngått avtale med AB Trafikksenter innebærer at det blir full satsing på IDM i 2011 noe teamet har hatt som ett langsiktig mål og endelig ser det ut som det blir en virkelighet.

Mangler litt
Fortsatt mangler noe midler for å nå budsjett, men med denne avtalen tror teamet det skal være mulig å få inn resten også. Når et selskap er villig til å gå inn som en så stor sponsor som det er snakk om her, tror de også andre vil være interessert.

Uansett gjør sponsoratet at satsingen i Tyskland kan gjøres seriøst og profesjonelt, noe som er en forutsetning for å reise ned dit.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser