Har NMF noe å skjule?

Norges Motorsportforbund (NMF) bryter alle åpenhetsprinsipper som kjennetegner den norske idrettsbevegelsen ved å stille betingelser for at Bike skal få innsyn i elementære saker som regnskap og statistikk over lisenser.

I forkant av Motorsportkonferansen som avholdes 4. november ønsket Bike, på oppfordring fra både lesere og NMF-medlemmer, å se nærmere på driften og utviklingen i forbundet.

Det viser seg å være vanskeligere enn forventet.
– Bike bruker store ressurser på å dekke norsk motorsykkelidrett både i magasinet og på nettet. Det bør derfor ikke komme som noen
overraskelse for NMF at vi ønsker å se nærmere på hvilken retning forbundet tar, sier Bike-redaktør Morten Broks, som reagerer kraftig på
oppførselen som han betegner som gammeldags og lite demokratisk.
Redaksjonen får stadig innspill fra lesere og aktive motorsykkelutøvere som ønsker at Bike ser nærmere på flere forhold i NMF, deriblant
den økonomisk driften.

Stiller spørsmål ved agendaen
Bike har gjentatte ganger vært i kontakt med NMF og deriblant generalsekretær Roy Wetterstad. Generalsekretæren krever å vite hva Bike skal bruke tallene til og han krever et møte for å overlevere regnskap og lisensstatistikk. I tillegg stiller Wetterstad spørsmål ved agendaen til Bike når vi ber om disse tallene.
– Dette er fullstendig uakseptabelt. Motorsportforbundet er et av særforbundene til Norges Idrettsforbund (NIF), og all aktivitet og
drift er basert på offentlige midler og frivillighet. Det er en hån mot både norske motorsportutøvere og alle frivillige at generalsekretæren ikke frigir tallene uten betingelser. Dette bør NMF-medlemmene reagere på. Det er for medlemmene og våre lesere vi gjør denne jobben, sier Bike-redaktør Morten Broks.

Bryter prinsipper
Førsteamanuensis ved Norges Idrettshøgskole, Eivind Skille, har idrett, politikk og organisering som fagområde. Han mener det er en selvfølge at et særforbund skal frigi slike opplysninger.
– Man vil forvente at en organisasjon som er basert på offentlig støtte og frivillighet er i et åpent system slik at medlemmer og de som subsidierer organisasjonen til en hver tid kan sjekke ressursbruken, sier Skille.

Og legger til:
– Medias rolle er å sjekke nærmere dersom det er forhold som bør belyses. Det virker mistenksomt at et forbund stiller krav i forbindelse med frigjøringen av slike dokumenter som de aller fleste særforbund har lagt åpent på internett. Slik fungerer demokratiske organisasjoner i Norge i dag.

En kjapp runde på internett viser at de fleste forbund i NIF har både årsapporter, regnskap og medlemsopplysninger åpent på websidene. Det har altså ikke Norges Motorsportforbund.

Henstiller til åpenhet
Kommunikasjonsrådgiver i idrettforbundet, Martin Hafsahl, sier NIF generelt henstiller idretten til åpenhet om sin virksomhet. Men NIF har ingen myndighet til å pålegge NMF dette.

Roy Wetterstad ble kontaktet tidligere i dag, men har ikke svart på vår henvendelse hvor han er gitt muligheter til å kommentere saken.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser