Har analysert ulykkene

Statistikken viser, som Bike har skrevet tidligere, at det er en liten økning i ulykker med tung motorsykkel. Det er en nedgang i klassene lett motorsykkel og moped.

NMCU nøyer seg imidlertid ikke med bare å se tallene. De har nå gjort en analyse av tallene, med bakgrunn i data levert av Statistisk Sentralbyrå.

NMCU skriver blant annet:
«For tung motorsykkel viser det seg at litt mer enn halvparten (54,5 %) av alle ulykkene i første halvår i år var kollisjonsulykker. I flere av disse ulykkene har motorsykkelførerne antagelig selv forårsaket eller bidratt til at ulykkene skjedde. TØI-rapporten «Motorsyklers og mopeders synlighet» (Alf Glad/1999) har imidlertid også fortalt oss at langt de fleste ulykkene i denne kategorien skyldes uoppmerksomme bilførere som ikke overholder vikeplikten.»

Klikk deg inn på linken til hjemmesiden til NMCU, så kan du se tallene som er analysert.

Hvorfor tror du antall ulykker med skadde og drepte er økt fra i fjor?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser