Hansker lovpålagt i Frankrike

De franske myndighetene har innført en ny lov som krever at alle som ferdes på motorsykkel må ha på seg hansker. Loven gjelder også kjøring med passasjer.

Fra og med 20. november i år vil de som ikke følger loven og kjører uten hansker måtte betale 68 euro i bot om de stoppes av politiet.

Begrunnelsen for lovbestemmelsen er myndighetenes bestrebelser etter å redusere antallet alvorlige skader på hender og underarmer. Ifølge informerte kilder er ikke dette tatt godt imot av interesseorganisasjonene for motorsyklister i landet, som mener at lovforbud ikke er den rette veien å gå.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser