Halvparten trimmer mopeden

Ungdom har ingen skrupler med å trimme mopeden, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for If Skadeforsikring. Trimmingen gjør at mopeden kan kjøres i opptil 100 km/t.

– Det er ikke rart at mange unge faller for fristelsen til å trimme mopeden, siden fartsgrensen er så lav som 45 km/t, sier fagsjef Kurt Undereidet i If, til newswire.no

Forståelig
Han mener at det er forståelig at ungdommer som har brukt opptil 20 000 kroner på mopedførerbevis og moped, ønsker å kjøre raskere enn en det man kan med en vanlig tråsykkel.

Men trimming av moped kan være risikabelt, og det kan bli kostbart om noe går galt.
– Forhandlergarantien gjelder ikke når kjøretøyet er fiklet med. Boten er høy om man blir tatt i kontroll, og skjer det en ulykke kan man få avkorting i utbetalingen, sier Undereidet.

Foreldre pass på!
Antallet mopeder på norske veier har økt med 20 prosent de siste fem årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble 537 mopedister skadd i trafikken, og syv ble drept. Fire av de omkomne var under 20 år.
– I disse dager er det unge mopedister på veiene over hele landet. Med trimmede mopeder utgjør de en større fare for seg selv og andre, sier takstleder Svein Rolf Johansen i If.

På internett er det enkelt å finne ut hvordan mopeden skal trimmes.
– Undersøkelser viser at førere av lette motorsykler er fem ganger oftere innblandet i trafikkulykker enn andre trafikanter. En trimmet moped er som en lett motorsykkel, og kombinasjonen høy fart og unge, uerfarne førere er farlig, sier Johansen.

Kostbart og risikabelt
Fagsjef Kurt Undereidet i If tror mange unge har vanskelig for å stå imot gruppepress om å trimme mopeden.
– Og dette er ikke bare et gutteproblem. Veksten i mopedsalget skyldes ikke minst at flere jenter skaffer seg mopeder og scootere, og mange av dem trimmer også kjøretøyene.

Blir man tatt med en trimmet moped, er boten på 4200 kroner som regel ikke den største utgiften. Det kan koste 10 000 kroner å sette mopeden tilbake i opprinnelig stand.
– Også de som kjøper brukt moped må være oppmerksom på det, sier Kurt Undereidet.

Fire av fem ungdommer som ble spurt i undersøkelsen, sier at de ville trimmet mopeden selv om fartsgrensen ble satt opp fra 45 til 60 km/t.

Rogaland har desidert flest mopedulykker, fulgt av Hordaland og Østfold.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser